Flowers.ua

Публічний договір

1. Визначення термінів 2. Предмет Договору 3. Оформлення Замовлення 4. Ціна на Товар та послуги 5. Права та обов’язки Сторін 6. Повернення Товару 7. Правила доставки товару 8. Відповідальність 9. Конфіденційність і захист персональних даних 10. Безпека Сайту 11. Права інтелектуальної власності 12. Політика щодо cookie-файлів 13. Інші умови

Цей договір є офіційною та публічною пропозицією Продавця укласти договір купівлі-продажу Товару, представленого на сайті https://flowers.ua/ (далі – Сайт). Даний договір є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх покупців незалежно від їх статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець) без надання переваги одному покупцю перед іншим. Шляхом укладення цього Договору Покупець в повному обсязі приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставки товару, повернення товару та усі інші умови договору. Договір вважається укладеним з моменту натискання кнопки «ЗАМОВИТИ» на сторінці оформлення замовлення і отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді та/або шляхом отримання смс.

1. Визначення термінів

1.1. Публічна оферта (далі – «Оферта») – публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем договір купівлі-продажу товару дистанційним способом (далі – «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті.

1.2. Товар або Послуга – товар, який був обраний покупцем на Сайті та поміщений у кошик.

1.3. Сайт – веб-сайт, що належить Продавцю, розташований за адресою: https://flowers.ua/.

1.4. Покупець – дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, фізична особа-підприємець, та/або юридична особа, яка розміщує замовлення щодо купівлі товару, який представлений на Сайті для цілей, що не пов'язані зі здійсненням підприємницької діяльності.

1.5. Отримувач – особа, визначена Покупцем як безпосередній одержувач Товару.

2. Предмет Договору

2.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупцю Товар, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти Товар (якщо Покупець є Отримувачем) на умовах цього Договору.

2.2. Датою укладення Договору-оферти (акцептом оферти) та моментом повного й беззаперечного прийняттям Покупцем умов Договору вважається дата/час натискання кнопки «ЗАМОВИТИ» на сторінці оформлення замовлення і отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді та/або шляхом отримання смс. У разі необхідності, за бажанням Покупця, Договір може бути оформлений у письмовій формі.

3. Оформлення Замовлення

3.1. Покупець самостійно оформлює замовлення на сайті через форму «Кошика» шляхом натискання кнопки «ЗАМОВИТИ» поряд з обраним товаром, або зробивши замовлення електронною поштою чи за номерами телефонів контакт-центру, зазначених на Сайті.

3.2. При оформленні замовлення на Cайті Покупець зобов'язується надати наступну обов’язкову інформацію, необхідну Продавцю для виконання замовлення:

3.2.1. прізвище, ім'я Покупця;

3.2.2. адреса, за якою слід доставити Товар або контактну особу, в якої можна дізнатися адресу доставки;

3.2.3. контактний телефон: свій та отримувача (якщо отримувач – інша людина);

3.2.4. ідентифікаційний код для юридичної особи або фізичної-особи підприємця.

3.3. Найменування, кількість, артикул, ціна обраного Покупцем Товару вказуються в кошику Покупця на Сайті.

3.4. Якщо Продавцю буде необхідна додаткова інформація, він має право запросити її у Покупця. У разі ненадання необхідної інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності за надання якісної послуги Покупцю при замовленні.

3.5. При оформленні замовлення через оператора контакт-центру Продавця (п. 3.1. Цієї Оферти) Покупець зобов'язується надати інформацію, зазначену в п. 3.3 – 3.4. цієї Оферти.

3.6. Ухвалення Покупцем умов цієї Оферти здійснюється за допомогою внесення Покупцем відповідних даних в реєстраційну форму на Сайті або при оформленні Замовлення через оператора контакт-центру. Після оформлення Замовлення через Оператора контакт-центру дані про Покупця вносяться до бази даних Продавця.

3.7. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення.

3.8. Укладаючи Договір, тобто акцептуючи умови даної пропозиції (запропоновані умови придбання Товару), шляхом оформлення Замовлення, Покупець підтверджує наступне:

 • Покупець цілком і повністю ознайомлений, і згоден з умовами цієї пропозиції (оферти);
 • він дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних, дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням договору Покупець підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», про мету збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання розрахункових документів. Покупець також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Покупця лише з метою виконання замовлення Покупця, або у випадках, передбачених діючим законодавством. Обсяг прав Покупця, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий.

4. Ціна на Товар та послуги

4.1 Ціни на Товари та послуги визначаються Продавцем самостійно та вказані на Сайті.

4.2 Ціни на Товари та послуги можуть змінюватися Продавцем в односторонньому порядку залежно від кон'юнктури ринку.

4.3. Вартість Товару, яка вказана на Сайті не включає в себе вартість доставки Товару Покупцю.

4.4. Умови та вартість доставки зазначається Продавцем на Сайті, і може змінюватися ним в односторонньому порядку, в залежності від кон’юнктури ринку та обставин, що не залежать від волі Продавця (територія доставки). За проханням Покупця Продавець може надати детальну інформацію про актуальні умови та вартість доставки, що діють на момент замовлення.

4.5. Зобов'язання Покупця по оплаті Товару вважаються виконаними з моменту надходження Продавцю коштів на його рахунок.

4.6. Розрахунки між Продавцем і Покупцем за Товар здійснюються способами, зазначеними на Сайті в розділі «Доставка та Оплата».

4.7. При отриманні товару Покупець повинен у присутності кур’єра перевірити відповідність Товару якісним і кількісним характеристикам (найменування товару, кількість, комплектність). У випадку, якщо Покупець не є Отримувачем, відповідність товару перевіряє Отримувач під час отримання Товару.

4.8. Покупець або Отримувач під час приймання Товару підтверджує своїм підписом в транспортній накладній на доставку товарів, що не має претензій до кількості, зовнішнього вигляду і комплектності товару.

4.9. Право власності та ризик випадкової втрати або пошкодження Товару переходить до Покупця або Отримувача з моменту отримання Товару за адресою доставки або у точці самовивезення.

4.10. У випадку, якщо безпосереднім Одержувачем є інша особа, а не Покупець, відносини між Сторонами за цим договором регулюються положеннями ст.636 Цивільного кодексу України.

5. Права та обов’язки Сторін

5.1. Продавець зобов’язаний: 5.1.1. Передати Покупцеві або Отримувачу товар у відповідності до умов цього Договору та замовлення Покупця. 5.1.2. Не розголошувати будь-яку приватну інформацію про Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком персоналу Продавця з метою виконання Замовлення, та/або випадків, передбачених законодавством.

5.2. Продавець має право: 5.2.1 Змінювати умови цього Договору, а також ціни на Товари та послуги, в односторонньому порядку, розміщуючи їх на Сайті. Всі зміни набувають чинності з моменту їх публікації.

5.3 Покупець зобов'язується: 5.3.1 До моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом Договору, умовами Договору і цінами, запропонованими Продавцем на Сайті. 5.3.2 На виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем останній повинен повідомити всі необхідні дані, що однозначно ідентифікують його як Покупця, і достатні для доставки Покупцеві або Отримувачу замовленого Товару.

6. Повернення Товару

6.1. Покупець ознайомлений та погоджується з тим, що живі квіти, м’які іграшки, продовольчі товари (харчові продукти (в т.ч. цукерки, торти, фрукти), алкогольні та безалкогольні напої) належної якості відносяться до категорії товарів, що не підлягають обміну та/або поверненню. Прийняття рішення про повернення та/або обмін зазначеного товару є лише правом Продавця.

6.2. Повернення зазначених товарів можливе лише у випадку їх неналежної якості. При цьому, тягар доведення неналежної якості товару лягає на Покупця.

6.3. Скарги Покупця стосовно якості доставленого товару приймаються виключно протягом 24 годин з часу фактичного виконання замовлення. Скарги, розміщені пізніше цього строку, не підлягають розгляду. І в такому випадку вважається, що Товар прийнятий без зауважень і Покупець не має претензій до якості Товару.

6.3.1. Покупець направляє скаргу в письмовому вигляді, з детальним описом недоліків товару на info@flowers.ua. «Анонімні» (без можливості ідентифікувати особу) скарги не розглядаються.

6.3.2. До скарги обов’язково додається фото отриманого товару, з різних ракурсів та під різним кутом у кількості не менше 3 (трьох).

6.3.3. Продавець повідомляє Покупця про отримання скарги протягом 24 годин у той самий спосіб, що і була отримана скарга, після чого проводить внутрішнє розслідування ситуації протягом не більше 7 робочих днів з моменту отримання скарги. За результатами внутрішнього розслідування Продавець надає Покупцю письмову аргументовану відповідь на його скаргу.

6.3.4. Під час внутрішнього розслідування, Продавець має право запитувати додаткову інформацію, необхідну для повного та об’єктивного розгляду скарги Покупця.

6.3.5. У випадку не надання Покупцем протягом 3 (трьох) діб з дня надходження відповідного запиту, додаткової інформації, або надання її в неповному обсязі та/або у поганій якості (стосується фото), що не дає можливості об’єктивно та повноцінно оцінити обґрунтованість претензій Покупця, Продавець має право припинити розгляд скарги.

6.4. Продавець не відповідає за недоліки Товару, які виникли після його передання Покупцеві (Отримувачу) внаслідок порушення останнім правил догляду або зберігання Товару, дій третіх осіб або непереборної сили.

6.5. У випадку прийняття рішення про задоволення скарги, Продавець за узгодженням із Покупцем:

 • здійснює заміну квіткової композиції на аналогічну належної якості, або
 • повертає грошові кошти за квіткову композицію неналежної якості.

7. Правила доставки товару

7.1. При виборі послуги «Доставка на точний час», в рамках встановлених періодів доставок, вона здійснюється з інтервалом +/- 15 хвилин від зазначеного Покупцем часу. При здійсненні доставки з коментарем в замовленні «Не дзвонити Одержувачу», в разі відсутності одержувача за вказаною адресою на момент доставки:

 • Кур'єр може залишити букет за вказаною адресою, з обов’язковим погодженням із Покупцем, при цьому Продавець знімає з себе відповідальність за подальше збереження товару.
 • Кур'єр повертає букет назад в магазин. Повторна доставка на іншу адресу або ту ж адресу, але в інший час, оплачується додатково в повному обсязі і здійснюється в період графіку доставок без пріоритетності. Якщо Покупець відмовляється від повторної доставки, оплата за замовлення не повертається, але він може забрати свій букет в пункті самовивозу (за наявності такого у місті Покупця).

7.2. Продавець не дає жодних гарантій, і знімає з себе відповідальність, щодо часу доставки, якщо Покупець зазначив у замовленні «Подзвонити Одержувачу задля уточнення адреси, перед доставкою». В такому випадку, час вказаний Одержувачем, під час дзвінка, є пріоритетним.

7.3. Продавець звільняється від будь-якої відповідальності, якщо:

 • у вказаний Покупцем час, Одержувача не було на місці, або
 • на прохання Одержувача час доставки було змінено, або
 • Одержувач відмовився від отримання замовлення, або
 • мають місце погіршення погодних умов, які створили глобальні затори по місту, на які Продавець вплинути не може.

7.4. У дні масового попиту на послуги (Міжнародний жіночий день, День матері, День Святого Валентина, Перший шкільний дзвоник, День вчителя) Продавець залишає за собою право змінювати часові рамки доставок або скасовувати їх. У такому випадку всі замовлення будуть доставлятися протягом дня.

8. Відповідальність

8.1. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлення у випадку надання Покупцем недостовірної, неповної та/або помилкової інформації.

8.2. Продавець і Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов'язань відповідно до чинного законодавства України і положень цього Договору.

8.3. Продавець або Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставин та непереборної сили, як то: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, що виникли незалежно від волі Продавця і/або Покупця після укладення цього договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону та надає відповідні докази засвідчення вказаних обставин.

9. Конфіденційність і захист персональних даних

9.1. Залишаючи свої персональні дані на Сайті під час реєстрації або оформлення Замовлення, Покупець надає Продавцеві свою добровільну згоду на обробку, використання (у тому числі і передачу) своїх персональних даних, а також вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», без обмеження терміну дії такої згоди.

9.2. Продавець зобов'язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням надання Продавцем інформації контрагентам і третім особам, що діють на підставі договору з Продавцем, в тому числі і для виконання зобов'язань перед Покупцем, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного законодавства України.

9.3. Покупець несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Продавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов'язань у зв'язку з неактуальністю інформації про Покупця або невідповідністю її дійсності.

10. Безпека Сайту

10.1. Продавець забезпечує та підтримує безпеку функціонування Сайту.

10.2. Проте, Продавець не може гарантувати безпеку функціонування Сайту у випадку обставин, що від нього не залежать, зокрема: відсутність електроенергії та/або збої роботи комп'ютерної мережі, незаплановані зміни алгоритмів адміністрацією соціальних мереж, глобальні перебої в роботі релевантних сегментів мережі Інтернет, збої систем маршрутизації, збої в розподіленій системі доменних імен, збої, викликані хакерськими і DDOS-атаками, комп'ютерними вірусами тощо.

11. Права інтелектуальної власності

11.1. Всі об'єкти, розміщені Продавцем на Сайті, в тому числі елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, скрипти, музика, звуки і інші об'єкти та їх добірки, комп'ютерні програми, бази даних, вихідні коди і інше, створені Продавцем для функціонування і розвитку Сайту, є об'єктами виняткових прав інтелектуальної власності під належним захистом.

11.2. Використання об'єктів інтелектуальної власності, що містяться на Сайті без отримання дозволу власника заборонено, зокрема, Покупець не має права:

 • будь-яким способом змінювати, створювати похідні продукти, демонструвати, публічно відтворювати, поширювати вміст Сайту або іншим чином використовувати його в будь-яких публічних або комерційних цілях;
 • видаляти, приховувати або іншим чином спотворювати вказівки автора, включаючи повідомлення про будь-які права інтелектуальної власності з будь-якого вмісту Сайту;
 • декомпілювати, розбирати чи будь-яким іншим способом намагатися витягти вихідний код програмного забезпечення, що є елементом Сайту;
 • поширювати, ускладнювати, продавати, субліцензувати, використовувати програмне забезпечення, що є елементом Сайту, або будь-яким іншим способом передавати права на таке програмне забезпечення;
 • використовувати помилки програмного забезпечення (Покупець зобов'язаний негайно повідомляти про них Продавця за адресою info@flowers.ua), втручатися в програмний код, несанкціоновано отримувати доступ до комп'ютерної системи, отримувати без належного дозволу новий доступ до бази даних користувачів або матеріалів Сайту.

12. Політика щодо cookie-файлів

12.1. Файли cookie – це текстові файли невеликого обсягу, що зберігаються на комп'ютері Покупця, планшеті або мобільному телефоні. При відвідуванні Покупцем Сайту файли cookie дозволяють Сайту «запам'ятовувати» Покупця і його переваги для підвищення якості взаємодії з Сайтом.

12.2. Продавець використовує cookie-файли для персоналізації контенту і поліпшення користувацького досвіду. Переглядаючи Сайт, Поупець надає свою згоду на використання cookie-файлів. Покупець може контролювати cookie-файли та керувати їх використанням через свій браузер. Продавець звертає увагу на те, що видалення або блокування cookie-файлів може відбитися на призначеному для Покупця інтерфейсі Сайту і зробити частину компонентів Сайту недоступними.

12.3. Більшість браузерів дозволяють переглядати, видаляти і блокувати cookie-файли c сайтів. Зверніть увагу, що в разі видалення усіх cookie-файлів відбувається збій всіх налаштувань Покупця, включаючи можливість відмовитися від cookie-файлів, оскільки ця функція сама по собі вимагає розміщення на пристрої Покупця відповідного cookie-файлу, що передбачає таку відмову.

13. Інші умови

13.1. Цей договір укладено на території України і діє відповідно до чинного законодавства України.

13.2. Усі спори, що виникають між Покупцем і Продавцем, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення врегулювання спірного питання шляхом переговорів, Покупець та/або Продавець мають право звернутися за вирішенням спору до державних органів, в компетенції яких знаходиться розгляд подібних спорів у відповідності до чинного законодавства України.

13.3. Продавець має право вносити зміни до цього Договору в односторонньому порядку.

Способи оплати

X
Виберіть регіон: