Flowers.ua

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР
1. Загальні положення


1.1. Цей договір є офіційною пропозицією Виконавця укласти з будь-якою фізичною особою, далі іменуються «Користувач», Договір надання інформаційних послуг на умовах, визначених у тексті Договору. Акцептом оферти є натискання кнопки або відмітка галочкою, або в інший спосіб прийняття умов (згоди з умовами) Договору. Акцепт оферти означає ознайомлення та повну, безумовну і беззастережну згоду Користувача з умовами та вимогами, визначеними в Оферті. З моменту акцепту оферти Договір на надання інформаційних послуг між Виконавцем і Користувачем визнається укладеним і узгодженим між ними, а його умови підлягають обов'язковому виконанню Сторонами.
1.2. У цьому Договорі терміни вживаються в такому значенні:
1.2.1. Сайт - веб-сайт, що належить Виконавцю, розташований за адресою: https://flowers.ua/
1.2.2. Адміністрація Сайту - Виконавець, треті особи, що діють від імені та в інтересах Виконавця для забезпечення роботи Сайту.
1.2.3. Користувач - будь-яка фізична особа або особи, які використовують Сайт незалежно від того, використовується Сайт колективно або індивідуально.


2. Предмет договору


2.1. Предметом Договору є надання можливості Користувачеві купувати для особистих, сімейних, домашніх і інших потреб, не пов'язаних зі здійсненням підприємницької діяльності, Товари, представлені в каталозі сайту за адресою https://flowers.ua/
2.2. Вартість Товарів, порядок їх доставки та інші деталі замовлення розміщуються Виконавцем на Сайті, при цьому Виконавець має право самостійно змінювати будь-які характеристики Товарів, порядок і терміни доставки на свій розсуд, без попереднього узгодження з Користувачем.


3. Права і обов'язки Сторін


3.1. Права Користувача:

3.1.1. Після реєстрації Користувач отримує право самостійно в особистих некомерційних цілях використовувати Сайт.
3.1.2. Користувач має право в будь-який момент відмовитися від використання Сайту і видалити свій обліковий запис. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за видалення або втрату особистих даних інших користувачів персонального сайту.
3.1.3. Користувач має право звертатися до Адміністрації сайту з питаннями, побажаннями і пропозиціями щодо роботи Сайту та його функціоналу.
3.1.4. У разі виникнення будь-яких непорозумінь при використанні Сайту або неполадок в роботі Сайту Користувач має право звертатися до Адміністрації сайту зі зверненнями з питань їх усунення за адресою [email protected]
3.1.5. Користувач має право використовувати Сайт тільки в особистих цілях без будь-якої матеріальної вигоди.
3.1.6. Користувач має право відключити або обмежити використання файлів cookie на власний розсуд.br />
3.2. Обов'язки Користувача:

3.2.1.Соблюдать положення чинного законодавства України, цього Договору та інших спеціальних документів Адміністрації Сайту.
3.2.2. Надавати при реєстрації достовірні, повні та актуальні дані, стежити за їх актуалізацією.
3.2.3. Інформувати Адміністрацію Сайту про несанкціонований доступ до облікового запису в разі виявлення такого доступу.
3.2.4. Не надавати доступ іншим користувачам до власного облікового запису і персонального сайту або до окремої що міститься на ній інформації в разі, якщо це може призвести до порушення законодавства України та/або цього Договору.
3.2.5. У разі копіювання матеріалів Сайту, Користувач зобов'язаний вказувати посилання на Сайт, з якого взяті відповідні матеріали.
3.2.6. Чи не передавати права та / або обов'язки за цим Договором, в т.ч. передавати третім особам право (можливість) на використання облікового запису Користувача, на доступ до Послуг, якщо інше прямо не схвалено Адміністрацією сайту.

3.3. Права Виконавця:

3.3.1. Виконавець має право на збір, обробку та зберігання Персональних даних Користувача відповідно до вимог чинного законодавства України. Адміністрація Сайту обробляє персональні дані Користувача з метою надання Користувачу доступу до використання функціоналу сайту, перевірки, дослідження та аналізу таких даних, що дозволяють підтримувати і покращувати функціонал і розділи Сайту, а також розробляти новий функціонал і розділи Сайту. Адміністрація Сайту вживає всіх необхідних заходів для захисту персональних даних Користувача від неправомірного доступу, зміни, розкриття чи знищення. При цьому Адміністрація сайту не може гарантувати захист від незаконного втручання, зміни, розкриття чи знищення у випадках форс-мажорних обставин, зазначених у п. 6.3. справжньої угоди.
3.3.2. Виконавець має право розпоряджатися статистичною інформацією, пов'язаною з функціонуванням Сайту, а також інформацією Користувачів для забезпечення адресного показу рекламної інформації користувачів Сайту. Для цілей організації функціонування та технічної підтримки Сайту і виконання цього Договору Виконавець і Адміністрація Сайту мають технічну можливість доступу до персональних сторінок користувачів, яку реалізують тільки в випадках, встановлених цим Договором.
3.3.3. Виконавець має право самостійно або із залученням третіх осіб направляти Користувачеві інформацію про розвиток Сайту і його функціоналу, а також рекламувати власну діяльність.
3.3.4. Виконавець має право розміщувати на Сайті посилання доступу до блогів і пов'язаним сайтам на свій розсуд. При цьому Виконавець не несе відповідальності за точність і об'єктивність інформації, розміщеної на пов'язаних сайтах, а також за будь-які дії Користувача, здійснювані на пов'язаних сайтах і їх наслідки. Здійсненням дій, зазначених у п.1.2. цього Договору, Користувач підтверджує, що розуміє і приймає на себе відповідальність за використання пов'язаних сайтів.
3.3.5. Виконавець має право на свій розсуд розкривати і передавати інформацію та матеріали Користувача в разі виникнення необхідності в порядку і на підставах, передбачених чинним законодавством України.
3.3.6. Виконавець залишає за собою право на свій розсуд без попереднього повідомлення заборонити Користувачеві доступ на сайт, закрити обліковий запис Користувача і всі пов'язані з ним файли. Приймаючи умови цього Договору, Користувач погоджується, що Виконавець не буде нести відповідальність перед Користувачем або третіми особами в разі припинення доступу до Сайту, і не несе зобов'язань щодо забезпечення доступу Користувача до такої інформації після закриття облікового запису.
3.3.7. Виконавець має право без попереднього повідомлення Користувача на власний розсуд змінювати зовнішній вигляд і функціонал Сайту, в тому числі, але не обмежуючись, вносити зміни до переліку надаваних Виконавцем послуг, змінювати графічні елементи і дизайн сайту, змінювати порядок реєстрації та використання Сайту, змінювати змінювати ім'я і адреса веб-сайту.

3.4. Обов'язки Виконавця::

3.4.1 Виконавець зобов'язаний при наданні послуг за цим Договором керуватися положеннями чинного законодавства України та цього Договору.
3.4.2. Виконавець зобов'язується не передавати персональні дані користувачів третім особам, крім тих, які забезпечують функціонування і розвиток Сайту.
3.4.3. Виконавець забезпечує функціонування і працездатність Сайту і зобов'язується оперативно відновлювати його працездатність у разі технічних збоїв і перерв. Виконавець не несе відповідальності за тимчасові збої і перерви в роботі Сайту і викликані ними втрату інформації. Адміністрація не несе відповідальності за будь-який збиток комп'ютеру Користувача або іншої особи, мобільним пристроям, будь-якому іншому обладнанню або програмному забезпеченню, викликаний або пов'язаний з викачуванням матеріалів з Сайту або за посиланнями, розміщеними на Сайті.


4. Конфіденційність


4.1. Виконавець гарантує конфіденційність і захист персональних даних, а так само будь-якої інформації, що розміщується Користувачем на Сайті відповідно до умов цього Договору та Політики конфіденційності Сайту.


5. Відповідальність


5.1. При невиконанні або неналежному виконанні зобов'язань Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.br /> 5.2. Користувач самостійно несе відповідальність за конфіденційність внесених ним на Сайт персональних даних.
5.3. Користувач особисто несе відповідальність перед третіми особами за розміщення будь-яких персональних даних або інформації про життя третіх осіб у разі, якщо така інформація розміщена Користувачем без їх відома.
5.4. Користувач несе відповідальність за всі дії, що здійснюються в його облікового записі і з використанням його логіна та пароля.


6. Безпека


6.1. Виконавець забезпечує безпеку функціонування Сайту.
6.2. Виконанням дій, зазначених у п. 1.1. цього Договору, Користувач підтверджує, що розуміє і визнає, що Виконавець надає для користування Сайт «як є» і не надає будь-яких гарантій щодо роботи Сайту, в тому числі, але не виключно: придатності Сайту для будь-яких конкретних цілей Користувача, не вказаних в п.2.1. Договору, роботи Сайту без порушень, затримок і неполадок, за дії, матеріали, інформацію або дані третіх осіб.
6.3. Сторони звільняються від відповідальності за порушення умов цього Договору, якщо таке порушення викликане дією форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили). Сторони домовилися, що такими діями, зокрема, є дії органів державної влади, місцевого самоврядування, пожежа, повінь, землетрус, інші стихійні дії, відсутність електроенергії та/або збої роботи комп'ютерної мережі, страйки, громадянські заворушення, воєнні дії, безлади, незаплановані зміни алгоритмів адміністрацією соціальних мереж, глобальні перебої в роботі релевантних сегментів мережі Інтернет, збої систем маршрутизації, збої в розподіленій системі доменних імен, збої, викликані хакерськими і DDOS-атаками, комп'ютерними вірусами. У разі виникнення форс-мажорних обставин встановлені терміни по виконанню зобов'язань, зазначені в Договорі, переносяться на термін, протягом якого діють виникли обставини.


7. Права інтелектуальної власності


7.1. Всі об'єкти, розміщені Адміністрацією на Сайті, в тому числі елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, скрипти, музика, звуки і інші об'єкти та їх добірки, комп'ютерні програми, бази даних, вихідні коди і інше, створені Виконавцем для функціонування і розвитку сайту, є об'єктами виняткових прав інтелектуальної власності Виконавця і Адміністрації сайту, всі права на ці об'єкти захищені.
7.2. Використання об'єктів інтелектуальної власності Виконавця і Адміністрації сайту без отримання дозволу Виконавця заборонено, в тому числі Користувач не має права:

• будь-яким способом змінювати, створювати похідні продукти, демонструвати, публічно відтворювати, поширювати вміст Сайту або іншим чином використовувати його в будь-яких публічних або комерційних цілях;
• видаляти, приховувати або іншим чином спотворювати вказівки автора, включаючи повідомлення про будь-які права інтелектуальної власності з будь-якого вмісту Сайту;
• декомпілювати, розбирати чи будь-яким іншим способом намагатися витягти вихідний код програмного забезпечення, що є елементом Сайту;
• поширювати, ускладнювати, продавати, субліцензувати, використовувати програмне забезпечення, що є елементом Сайту, або будь-яким іншим способом передавати права на таке програмне забезпечення;
• використовувати помилки програмного забезпечення (Користувач зобов'язаний негайно повідомляти про них Адміністрації сайту за адресою, вказаною в розділі 9 цього Договору), втручатися в програмний код, несанкціоновано отримувати доступ до комп'ютерної системи, отримувати без належного дозволу новий доступ до бази даних користувачів або матеріалів Сайту.

7.3. Користувач, виконуючи дії, зазначені в п. 1.1. Цього Договору, підтверджує, що використовує виключно об'єкти своєї інтелектуальної власності, тягар доведення того, що розміщення на Сайті Користувачем матеріалів не порушує права третіх осіб на розміщувані матеріали, лежить на Користувачі.
7.4. Адміністрація сайту не несе відповідальності за неправомірне використання об'єктів інтелектуальної власності Користувача третіми особами.


8. Політика щодо cookie файлів


8.1. Файли cookie - це текстові файли невеликого обсягу, що зберігаються на комп'ютері Користувача, планшеті або мобільному телефоні. При відвідуванні Користувачем веб-сайту файли cookie дозволяють веб-сайту «запам'ятовувати» Користувача і його переваги для підвищення якості взаємодії з сайтом.
8.2. Виконавець використовує cookie-файли для персоналізації контенту і поліпшення користувацького досвіду. Переглядаючи Сайт, Користувач надає свою згоду на використання cookie-файлів. Користувач може контролювати cookie-файли та керувати їх використанням через свій браузер. Адміністрація Сайту звертає увагу на те, що видалення або блокування cookie-файлів може відбитися на призначеному для Користувача інтерфейсі веб-сайту і зробити частину компонентів веб-сайту недоступними.
8.3. Більшість браузерів дозволяють переглядати, видаляти і блокувати cookie-файли c веб-сайтів. Зверніть увагу, що в разі видалення усіх cookie-файлів відбувається збій всіх налаштувань Користувача, включаючи можливість відмовитися від cookie-файлів, оскільки ця функція сама по собі вимагає розміщення на пристрої Користувача відповідного cookie-файлу, що передбачає таку відмову.


9. Прикінцеві положення


9.1. Цей Договір є угодою між Користувачем і Виконавцем щодо порядку використання Сайту і його функціоналу і скасовує собою всі попередні угоди між Користувачем і Виконавцем в разі їх існування.
9.2. Цей Договір регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України. Питання, не врегульовані цим Договором, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України.
9.3. У разі виникнення будь-яких суперечок або розбіжностей, пов'язаних з виконанням цього Договору, Користувач і Виконавець докладуть усіх зусиль для їх вирішення шляхом проведення переговорів між ними. У разі, якщо суперечки не будуть вирішені шляхом переговорів, спори підлягають вирішенню в порядку, встановленому чинним законодавством України.
9.4. Цей Договір набуває чинності для Користувача з моменту його приєднання до нього, з моменту акцепту оферти, і діє протягом невизначеного терміну.
9.5. Цей Договір складений українською мовою і опубліковано на Сайті. У разі внесення змін до цього Договору вони набирають чинності з моменту їх публікації на Сайті.
9.6. Акцептом цієї Оферти Користувач приймає всі умови і зобов'язується використовувати Сайт в порядку, встановленому цим Договором та чинним законодавством України.
9.7. Будь-які зміни, які вносяться до цього Договору, публікуються на Сайті. Використання Сайту завжди регламентується останній опублікованій на Сайті редакцією цього Договору.


У зв'язку з цим Виконавець рекомендує Користувачеві ознайомлюватися зі змінами, що можуть бути внесені до цього Договору, з моменту останнього візиту Користувача на Сайт. Продовжуючи використовувати Сайт після внесення змін до цього Договору, Користувач тим самим підтверджує, що він ознайомлений і згоден з умовами (змінами) Договору.


Щойно доставили
Софіївська Борщагівка
Фотогалерея
Усі фото доставок Замовити цей товар
Наші клієнти
Переглянути все

Способи оплати

X
Виберіть регіон: